Flandria Antwerp
 

Algemene Voorwaarden Flandria


De onderhevige algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de reservatie van tickets voor rondvaarten met de schepen van Flandria, waarvan de uitbating in handen is van Max & Hades BVBA, Halfstraat 5, 2630 Aartselaar.


Openingsuren kantoor Steenplein

Hoogseizoen:

 • van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10u00 tot 17u30
 • op zaterdag, zon- en feestdagen van 13u00 tot 17u00

Laagseizoen (van oktober tot april):

 • van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30
 • op zaterdag, zon- en feestdagen gesloten

 

Definities

 • kind: 3 t.e.m. 10 jaar (kinderen onder 3 jaar zijn gratis, maar wel vermelden bij de reservatie)
 • groep bij Scheldetochten & havenrondvaarten: vanaf 15 personen (betalend)
 • groep bij Candlelight cruises & dagcruises: vanaf 15 volwassenen (betalend)
 • schoolgroep tot 18j.: per 15 leerlingen, 1 begeleider gratis, overige volwassenen betalen het groepstarief

 

Reserveren tickets & betaling

 • De prijzen vermeld op onze website zijn gebaseerd op de thans geldende kosten en lonen. Indien deze wijzigingen ondergaan, houden we ons het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 • Tickets kunnen zowel online gekocht worden als op het kantoor van Flandria op het Steenplein. Voor onze havenrondvaarten kunnen tickets eveneens gekocht worden aan de kassa Willemdok bij de inscheping.
 • Tickets kunnen online worden gereserveerd op www.flandria.nu . De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier en na de online betaling van de tickets. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
 • Na reservatie wordt een bevestigingsmail gestuurd waarin u wordt uitgenodigd de tickets af te drukken. Van zodra u de tickets afdrukt op wit papier is het uw enig geldig toegangsticket voor de specifieke boottocht. Zorg ervoor dat de afdruk perfect is. Alle elementen moeten duidelijk leesbaar zijn. Ingeval van twijfel kan u de toegang worden geweigerd. Uw ticket is gekoppeld aan een unieke streepjescode.

De afdruk zal door ons worden ingelezen bij de inscheping van de vaart. Het ticket kan maar één (1) keer worden  ingelezen en dit op het ogenblik dat het geldig is. Indien een streepjescode meerdere malen voorkomt, dan zal het recht op toegang enkel bij de eerste inlezing kunnen worden geconstateerd. Alle misbruik, namaak of fraude kan gerechtelijk vervolgd worden. Indien de datum op uw ticket niet overeenkomt met de desbetreffende datum, dan wordt u de toegang geweigerd.
De echtheid van het ticket kunnen we garanderen voor zover het werd bekomen via www.flandria.nu .
Accepteer in geen geval zogenaamde buitenkansen die u door derde partijen verkreeg.
Tickets kunnen niet terugbetaald, noch omgewisseld worden.

 • Hoe tickets kopen:
  • Scheldetochten individuelen of in groep: online kopen van tickets is mogelijk tot middernacht de dag voordien en aan onze kassa’s op het Steenplein tot 5 minuten voor vertrek.
  • Havenrondvaarten individuelen of in groep: online kopen van tickets is mogelijk tot middernacht de dag voordien, permanent aan onze kassa’s op het Steenplein of aan het Willemdok vanaf 30 minuten voor vertrek.
  • Wij raden groepen aan om voldoende op voorhand online hun tickets aan te kopen of bij het kantoor Flandria op het Steenplein. Groepen betalen bij aankoop het volledige verschuldigde bedrag.
  • Vaarten met maaltijd: Het is mogelijk online tickets te kopen tot 5 dagen voor de vaart of aan onze kassa’s op het Steenplein. Je reservatie is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.

 

 • Betaling is mogelijk:
  • Aankoop van tickets bij Kantoor Flandria - Steenplein kunnen betaald worden per overschrijving (op 001-6426498-33 IBAN: BE79 0016 4264 9833 -  BIC: GEBABEBB met vermelding van je reservatienummer en naam), via kredietkaart, bankcontact of cash.
  • Aankoop online ticket: via kredietkaart of bankcontact
  • Ter plaatse Willemdok (enkel en alleen voor de havenrondvaarten): cash

 

 • Voldaan facturen voor de aankoop van tickets kunnen bekomen worden op aanvraag. Daarvoor richt men zich ten laatste 8 dagen na vertrekdatum tot het kantoor van Flandria op het Steenplein.

 

Veiligheid

 • Zowel bij het op- en afstappen van het schip als tijdens de boottocht dienen de opvarenden zich strikt te houden aan de instructies van de kapitein. De opvarenden zijn aldus verantwoordelijk voor elke materiële schade en lichamelijk letsel ingevolge het niet opvolgen van deze instructies. De opvarenden zijn ook verantwoordelijk voor de bewaring van de door hen meegebrachte goederen, zoals tassen, kleding,… Er is in geen geval sprake van bewaargeving in hoofde van Flandria.

 

Annulaties & wijzigingen vaarprogramma

 • De kapitein behoudt zich het recht voor vaarten te annuleren onder bepaalde omstandigheden. In het laatste geval wordt de vaart terugbetaald. Indien de geplande boottocht niet kan doorgaan ingevolge overmacht zoals onder meer maar niet uitsluitend technisch defect, te ongunstige weersomstandigheden,… worden betaalde tickets 100 % terugbetaald. Er kunnen geen andere vergoedingen of schadeloosstellingen geëist worden.
 • De havenrondvaarten en scheldetochten gaan enkel door wanneer een bezetting van minimum 15 personen is bereikt.
 • Alle vaarten vertrekken stipt op het tijdstip aangegeven op de tickets; omwille van nautische redenen (ophaalbruggen, sluizen, …) kan niet gewacht worden op laatkomers. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald en kunnen eveneens niet verplaatst worden naar een andere datum.
 • De rederij en/of de kapitein behoudt zich het recht voor het schip, de vaarroute, het programma en de vaartijd aan te passen wanneer vaartechnische,  nautische  of veiligheidsredenen zoals storm, mist, ongunstig getij, motorpech, ziekte,…dat vereisen.
 • In geen geval worden tickets terugbetaald indien klanten niet komen opdagen, om welke reden dan ook.
 • Voor vaarten met maaltijden geldt volgende annulatieregeling:
  → Indien er langer dan 1 week voor vertrek wordt geannuleerd: 50% terugbetaling
  → Indien er minder dan 1 week voor vertrek wordt geannuleerd of u niet opdaagt of te laat bent, blijft het volledige bedrag verschuldigd, tickets worden niet terugbetaald

 

Herroepingsrecht

De  overeenkomst op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper zich er bij de afsluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde periode te verstrekken, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Wet van 6 april 2010.

Klachten

Klachten betreffende de boottocht moeten toekomen binnen de 8 dagen. Eenzelfde termijn geldt voor eventueel protest van betaalde tarieven. Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren.

Diversen

 • Roken is enkel toegestaan op de buitendekken
 • Fietsen niet toegelaten
 • Enkel blind geleidehonden zijn toegelaten
 • Behoudens andersluidende overeenkomsten mogen geen dranken aan boord worden meegebracht.
 • Voor vaartijden met maaltijden kunnen vegetarische schotels voorzien worden. Gelieve dit duidelijk te melden aan het kantoor van Flandria.
 • Voor meer informatie omtrent de rondvaarten zelf verwijzen wij u graag door naar de rubriek “veelgestelde vragen” op de website www.flandria.nu